Muğla Ula'da Gezilecek Yerler - RNA GEZGİNLER

Muğla Ula'da Gezilecek Yerler

Muğla Ula'da Gezilecek Yerler

YENİ KOÇARLI CAMİİ

Demirtaş Mahallesi’nde yer alan merkezi planlı bir yapıdır. Günümüzde Ula’nın en büyük camisidir. Halk arasında Koçarlı Camii olarak biliniyor. Caminin Mehmet bin Mustafa tarafından H.778 / M.1376-1377 tarafından yaptırıldığı ifade edilmektedir.

Ancak yapı, kitabe ile bağlamayacak şekilde yenilenmiştir.

Caminin esaslı bir sürüş veya yeniden inşa edildiğinden, inşa edilmiş kitabesinin korunduğu tahmin edilmektedir. Cami, tromplarla geçilen tek kubbeli harim ve onun üzeri üzeri kubbeyle örtülüdür. Son cemaat yeri camekanla kapatılmıştır. Kuzeybatıda yer tek şerefeli minaresi yapılmıştır. Harimin dört duvarında alt ve üst kat yuvarlak kemerli pencereleri yer almaktadır. Üst katlarki pencerelerin boyutları daha küçük tutulmuştur. Kasnağın kemerlerinde üç açıklığı ile de fiyat içi pencereden hale gelir. Yapının son cemaat yerinin cephe cephesinde kemerli anıtsal bir taç kapısı vardır.

Hemen üzerinde bir mükebbire bulunmaktadır. Kadınlar mahfili, kuzeyde olmaya devam ediyor. Yapının mihrap, minber ve vaaz kürsüsü çiniyle kaplanmıştır. Yapının çinileri geç döneme ait olduğu tüm zaman içindedir. Cami 2006 ve 2007 restorasyon geçirmiştir.


Nail Çakırhan Babası Evi / Ali Efendi Evi

Alparslan Caddesi Alpaslan Mahallesi’nde numara 27’de inşa edilen ev, ünlü mimar Nail Çakırhan’ın babası Ali Efendi’nin evidir. Konut büyük bir bahçenin kuzeydoğu kanadında yer alır. İki katlı konağın planının ön cephesinin ön cephesinin önünden geçmesine vardır. Yapı iki katta orta kanepelidir. Evin üzeri kemirgendir. Saçak arka cephede olmak için üç öğretmen, küçük taşkın yapımı, saçak altı projede. Kuzey cepheden yükselen bacalardan dışarı doğru sağır verilmiştir. Evin yan cephelerinde birer bacasının yanı sıra üst katta ikişer alt pencereyle öğrenciler açılmaktadır. Ancak doğudaki alt katın cephesinde, banyo ve tuvaletlerine ait birer küçük pencere görülür. Ön cephede dıştan verilen merdiven dışında evin dışında bir merdiveni yoktur. Üst kata çıkan merdivenda, küçük kapalı bir grup. Bir kapı ve beş pencere açıklığına yer verilmemiş, iki kat yapılmamış. Çıkmanın kasası, giriş avludan olan tektan oluşan bir kiler/odunluk mevcuttur.

Evin zemin katı, üst kata göre basıktır. Mutfak, orta kanepe, tuvalet ve banyoları zemin katta yer alır. Mutfakta ocak yerleri bölümlerden ayrılarak artırılmıştır. Üst katta üç oda bulunur. Orta oda küçük tutulmuştur. Yan donanımın köşesine açılan kapılarına sahiptir. Her üç ocak yer alır. Batı oda ve orta yüklüğü vardır. Odakların tavanları tesisatla tesisatla. Alt katta pencerelerinde ve üst katın oda pencerelerinde demir parmaklıklar kullanılmıştır. Üst katın tüm pencereleri kepenkli yapılmıştır. Yapının standart planlı müşteatı bahçenindir. Bahçede planlı bir havuz vardır. Kuyu, kuzey kanadında kuzulu istasyonudur.


Halise-Mehmet Akıncı Evi


Alpaslan Mahallesi numara 2’de yer alan konak, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün halası Halise Akıncı’nın evidir. Konağı, Halise Hanım’ın kayınpederi Gölcüklü Hacı Yusufoğlu Hacı Halil yaptırmıştır. Dikdörtgen planlı yapı, avlunun kuzeydoğusuna inşa edilmiş. Ön cephesi katı bakımındanta olan konak, iki katlı olarak yapılmıştır. Birinci ve ikinci kat kademeli silmelerle ayırma. Çatısı kemikle örtülü olan konağın saçakları, yoldaki uzun yoldan korunmak için kullanılan araçlarla kaplanmıştır. Doğuya bakan evin ön cephesinin kullanımının derin bir nişin içinde, iki çıkılan “U” biçimli merdiveni bulunur. Doğu cepheninki çift kanatlı demir kapıdan alt kat orta kanepesine girilmektedir. Bu cephede evin giriş kapısı ve iki yanında yer alan düşey gösterimi orta sofaya günceldir. Birinci ve ikinci katta bir oda içinde yer alan kepenklerle başlayacak olan okullu, simetrik olarak her iki katta da mevcuttur. Giriş açıklığının üzerine denk gelenn ikinci katta, üst kat kanepesine açılan bir balkon yer alıyor.

Dar kuzey ve güney cephede pencerelerin dışında her iki kat boyunca devam eden bacalardan yer verilmiştir. Batı cephede; bahçe ile ulaşımını sağlayan iki anlatılan bir balkon yer. Ayrica iki sütunu ile de bir balkon da üst katta yapılmıştır. Bu balkon, camekanlı olan üst kat orta sofasına açılmaktadır. Orta kanepeli olan konağın güney kanadında yan yana iki oda; kuzeyda kuzeydoğuda bir oda, bir oda ise katlar arasında geçen merdivenler bulunmaktadır. Konutun önümüzdeki birkaç basamakla içinde yer alan mutfakı zemin katta yer almaktadır. İki kat arasında merdiven sahanında koridoru mevcuttur. Alt kat üstünn güneybatıdaki ve kuzeydoğudakilerde birer ocak ve duvar kullanılarak yüklemek yer vardır. Ocak bölümleri, üst kat etkilememektedir. Batılılaşmanın fiyatının özellikleri hakkında genel olarak muayeneden geç saat ve oda muayenesi Ula evlerinde olduğu düşünülen işçiliği göstermektedir. Konutun kütüphanesi planlı bir müştemilat bulunmaktadır. Hayat ile bahçe arasında çiçeklik ve bu ön hazırlık burada bulunmaktadır. Süslenmek çiçeklik oluyor üzerinde bir tulumba yer alıyor.